πολιτική απορρήτου

The criteria applied by HIPRA with regard to the processing of personal data, and which the company voluntarily provides through this web page, are shown below.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή/και τις εφαρμογές μας ή/και επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την HIPRA, ενδέχεται να συγκεντρώνουμε και να υποβάλλουμε σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Υπεύθυνος ελέγχου των προσωπικών δεδομένων είναι η LABORATORIOS HIPRA, S.A., με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Ισπανία.

Στους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται οι εξής: (i) διαχείριση της επιχειρηματικής ή/και συμβατικής σχέσης σας με την HIPRA, (ii) χρήση των πληροφοριών σας για επικοινωνία με την HIPRA, (iii) αποστολή σε εσάς πληροφοριών σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα ή εκδηλώσεις στον επαγγελματικό τομέα της HIPRA ή/και (iv) αποστολή απαντήσεων σε ερωτήματα ή απορίες που αποστέλλετε μέσω του ιστοτόπου ή των εφαρμογών μας.

Το νομικό έρεισμα για την εν λόγω επεξεργασία προκύπτει από το έννομο συμφέρον της HIPRA να διατηρεί τη μεταξύ σας επιχειρηματική σχέση ή/και από τη συγκατάθεσή σας, εφόσον απαιτείται. Συνεπώς, η HIPRA θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα ισχύος της μεταξύ σας επιχειρηματικής σχέσης και εφόσον δεν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας. Όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεχθεί, θα τα αποθηκεύουμε με ασφάλεια μέχρι την οριστική διαγραφή τους.

Ως όμιλος εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας, η HIPRA ενδέχεται να μοιράζεται και να κοινοποιεί τα δεδομένα σας με άλλες εταιρείες του ομίλου HIPRA, οι οποίες αναφέρονται στον ιστότοπό μας, για τους σκοπούς που υποδεικνύονται ανωτέρω. Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η HIPRA ενδέχεται επίσης να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας: (i) σε υπεργολάβους στους οποίους έχει αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ιστοτόπων, ανάλυση δεδομένων, παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και συναφών υποδομών, εξυπηρέτηση πελατών, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστικοί έλεγχοι και άλλες υπηρεσίες), (ii) σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και (iii) για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και αιτήματα από δημόσιες αρχές.

Δια τους παρόντος σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας, ώστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, να διορθώνετε ή να διαγράφετε τα προσωπικά δεδομένα σας, να περιορίζετε ή να αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους από εμάς ή στη φορητότητά τους και να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ένα σχετικό γραπτό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Ισπανία ή μέσω email, στη διεύθυνση privacy@hipra.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή προστασίας των δεδομένων στην Ισπανία.

Συμφωνείτε να μας ενημερώνετε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε. Η HIPRA δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την από μέρους σας παροχή εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.

Basic Personal Data Protection information:

Controller: LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Purposes: Managing the contractual and/or business relationship with HIPRA, including sending news, promotions and invitations to events sponsored by HIPRA.
Lawful basis: Performance of the contractual relationship and HIPRA’s legitimate Interest.
Recipients: Third parties to which HIPRA has entrusted cloud computing, security, auditing, mailing, technical and computer support services, as well as companies in its group.
Rights: Request access to and rectification or erasure of personal data and other rights as explained in the additional information. You can seeview the detailed additional information about data protection in our Privacy Policy.

For further information, please check our detailed information on Data Protection.

Ιστοσελίδα για κτηνιάτρους

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους.
Κάνοντας κλικ στην Αποδοχή δηλώνετε ότι είστε κτηνίατρος.
Σε άλλη περίπτωση ,επικοινωνήστε με ένα κτηνίατρο και κάντε κλικ στην Απόρριψη.

Ενημερωτικό σημείωμα

Don´t miss any updates